', jml: 1 }, ], xkey: 'kecamatan', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', xLabelAngle: 90, barColors:[arr_color[1]] }); Morris.Bar({ element: 'stat-tahun', data: [ { thn: '', jml: 1 }, { thn: '122', jml: 1 }, { thn: '1873', jml: 1 }, { thn: '1875', jml: 1 }, { thn: '1923', jml: 1 }, { thn: '1937', jml: 1 }, { thn: '1949', jml: 1 }, { thn: '1950', jml: 1 }, { thn: '1954', jml: 2 }, { thn: '1966', jml: 3 }, { thn: '1968', jml: 1 }, { thn: '1969', jml: 3 }, { thn: '1970', jml: 4 }, { thn: '1973', jml: 1 }, { thn: '1974', jml: 1 }, { thn: '1975', jml: 1 }, { thn: '1976', jml: 1 }, { thn: '1977', jml: 2 }, { thn: '1979', jml: 1 }, { thn: '1980', jml: 6 }, { thn: '1982', jml: 3 }, { thn: '1984', jml: 3 }, { thn: '1985', jml: 5 }, { thn: '1986', jml: 1 }, { thn: '1987', jml: 6 }, { thn: '1988', jml: 1 }, { thn: '1990', jml: 5 }, { thn: '1991', jml: 4 }, { thn: '1992', jml: 6 }, { thn: '1993', jml: 2 }, { thn: '1995', jml: 2 }, { thn: '1996', jml: 2 }, { thn: '1997', jml: 1 }, { thn: '1998', jml: 2 }, { thn: '1999', jml: 1 }, { thn: '2000', jml: 9 }, { thn: '2001', jml: 1 }, { thn: '2003', jml: 1 }, { thn: '2006', jml: 5 }, { thn: '2007', jml: 1 }, { thn: '2008', jml: 1 }, { thn: '2010', jml: 1 }, { thn: '2013', jml: 1 }, { thn: '2014', jml: 1 }, ], xkey: 'thn', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', xLabelAngle: 90, barColors:arr_color }); Morris.Bar({ element: 'stat-tipologi', data: [ { tipologi: '', jml: 1 }, { tipologi: '', jml: 1 }, { tipologi: 'Masjid Agung', jml: 1 }, { tipologi: 'Masjid Bersejarah', jml: 1 }, { tipologi: 'Masjid Besar', jml: 2 }, { tipologi: 'Masjid Jami', jml: 92 }, { tipologi: 'Masjid Raya', jml: 1 }, ], xkey: 'tipologi', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', horizontal: true, barColors:arr_color }); Morris.Bar({ element: 'stat-jamaah', data: [ { jamaah: '', jml: 1 }, { jamaah: '100 - 150', jml: 14 }, { jamaah: '100-200', jml: 5 }, { jamaah: '150 - 200', jml: 1 }, { jamaah: '200-250', jml: 2 }, { jamaah: '5', jml: 1 }, { jamaah: '50 - 100', jml: 72 }, { jamaah: '50-100', jml: 1 }, { jamaah: '> 1000', jml: 1 }, { jamaah: '> 200', jml: 1 }, ], xkey: 'jamaah', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', horizontal: true, barColors:[arr_color[3]] }); Morris.Bar({ element: 'stat-tanah', data: [ { tanah: '', jml: 2 }, { tanah: '0-1000', jml: 43 }, { tanah: '1000-2000', jml: 25 }, { tanah: '2000-3000', jml: 16 }, { tanah: '3000-4000', jml: 5 }, { tanah: '5000-6000', jml: 5 }, { tanah: '7000-8000', jml: 1 }, { tanah: '10000-11000', jml: 1 }, { tanah: '31000-32000', jml: 1 }, ], xkey: 'tanah', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', horizontal: true, barColors:[arr_color[4]] }); Morris.Bar({ element: 'stat-bangunan', data: [ { bangunan: '', jml: 2 }, { bangunan: '0-1000', jml: 78 }, { bangunan: '1000-2000', jml: 16 }, { bangunan: '2000-3000', jml: 1 }, { bangunan: '4000-5000', jml: 1 }, { bangunan: '10000-11000', jml: 1 }, ], xkey: 'bangunan', ykeys: ['jml'], labels: ['Jumlah Masjid'], hideHover: 'auto', horizontal: true, barColors:[arr_color[5]] }); })
 Statistik
 Jumlah Masjid per Kecamatan
 Tahun Pendirian Masjid
 Tipologi Masjid
 Luas Tanah Masjid (M2)
 Est. Jumlah Jamaah Masjid
 Luas Bangunan Jamaah Masjid (M2)
 Kerjasama
 Entri 10 Masjid Terbaru/Update
 Berita SKPK Terkini